EIA 2015: hoe zit het met warmtepompen?

De fiscale Energie-investeringsaftrek (EIA) is per 1 januari 2015 op een aantal punten gewijzigd. Maar als een opdrachtgever een energiezuinige warmtepomp aanschaft, geeft de EIA hem nog steeds dubbel voordeel: zijn energiekosten gaan omlaag én hij betaalt minder belasting.

Het voordeel van de EIA

Met de EIA kan een ondernemer 41,5% van de investeringskosten van onder meer energiebesparende warmtepompsystemen aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving van de warmtepomp. Daardoor betaalt hij minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Maar let op: er moet dus wel sprake zijn van winst uit onderneming en de investeringskosten moeten tijdig (binnen drie maanden na opdracht) worden gemeld bij RVO.nl

LG en de nieuwe EIA-voorwaarden

Praktisch alle LG warmtepompsystemen komen in aanmerking voor de EIA. LG belooft een uitstekende energieprestatie voor haar warmtepompen en maakt deze ook waar. Onze recente Eurovent-certificatie onderstreept dat nog eens. LG levert de installateur ook de berekening van de energieprestatiefactor van het gewenste warmtepompsysteem. Uiteraard kunt u met vragen over de EIA en onze units altijd contact met ons opnemen.

Wat is er gewijzigd?

De regeling is voor warmtepompen algemeen (code 211103) en luchtgerelateerde warmtepompen (code 211104) aangepast op temperaturen, de correctie op gelijktijdigheid van lucht-luchtwarmtepompen (maximaal 100%) en de mogelijkheid om voor bepaalde systemen of systeemcombinaties de SCOP toe te passen. De Energielijst die bij de EIA-regeling hoort, vermeldt de complete wijzigingen voor warmtepompen algemeen en luchtgerelateerde warmtepompen op pagina 18 en 19. Maar dit is in het kort waar het om draait:

Warmtepompen algemeen (code 211103) LG Watergekoelde warmtepompen

Er wordt onderscheid gemaakt in:

  • LG warmtepomp als water/lucht-toepassing:
    COP ≥ 4,5 berekend conform NEN-EN14511-1:2013 bij conditie W15/A20 (watertemperatuur 15°C, ruimteluchttemperatuur 20°C) of SCOP ≥ 5,0 gemeten conform NEN-EN 14825:2013 bij conditie W20/A20
  • LG warmtepomp als water/water-toepassing, d.w.z. LG VRF Multi V water in combinatie met LG MT Hydrokits:
    COP ≥ 4,5 berekend conform NEN-EN14511-1:2013 bij conditie W10/W35 (water bron 10°C, water 35°C) of SCOP ≥ 4,5 (bij stookseizoen "A"= average) gemeten conform NEN-EN 14825:2013. 

Luchtgerelateerde warmtepompen (code 211104) LG Luchtgekoelde warmtepompen

Er wordt onderscheid gemaakt in:

  • Warmtepomp als lucht/lucht-toepassing:
    COP ≥ 4,0 berekend conform NEN-EN14511 bij conditie A7/A20 (buitenlucht 7°C, ruimtelucht 20°C)
  • Warmtepompen als lucht/water-toepassing, d.w.z. luchtgekoelde warmtepompen met alleen LG MT Hydrokits voor onder meer vloerverwarming: COP ≥ 4,0 berekend conform NEN-EN14511 bij conditie A7/W35 (buitenlucht 7°C, water 35°C).

In beide gevallen kan buiten de warmtepomp ook voor het verwarmingsnet (b.v. vloerverwarming) en de installatie daarop €200 per kW opgesteld verwarmingsvermogen opgevoerd worden. 
Onder deze code wordt een maximale gelijktijdigheid in het systeem gehanteerd van 100%.

LG staat klaar voor u

De specialisten van LG gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over de LG warmtepompsystemen, hun prestatiefactor en de EIA. U kunt heel gemakkelijk contact met ons opnemen. En dat kan ook voor het bespreken van meer subsidiemogelijkheden, zoals voor de LG ventilatie-units (Eco V) en de combinatie van LG VRF toepasbaar met tapwater (onder de noemer warmtepompboiler).

Javascript should be enabled to use this form.

Meer weten over onze producten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Zou je dit veld nog in willen vullen?
Zou je dit veld nog in willen vullen?
Zou je dit veld nog in willen vullen?
Zou je dit veld nog in willen vullen?
 

Relevante artikelen