Warmtepomp FAQ

Warmtepomp

Wat is de levensduur van een warmtepomp?

Over het algemeen ligt de gemiddelde levensduur bij normaal gebruik tussen de 15 en 20 jaar. In de praktijk komt het echter vaak voor dat warmtepompen langer dan 30 jaar meegaan. Het komt er in feite op neer om je warmtepomp goed te onderhouden.

Mag ik zelf een warmtepomp installeren?

Voor lucht/water warmtepompen is een F-gassen certificering nodig omdat dat voor het werken met koudemiddelen door de wet wordt vereist. Zonder deze certificaten mag u officieel geen warmtepomp in bedrijf stellen.

Kan ik mijn bestaande een-op-een cv-ketel door een warmtepomp laten vervangen?

In sommige gevallen is dit mogelijk maar lang niet alle gevallen. Daarom is het aan te raden u goed te laten informeren door een warmtepomp specialist (installateur). Deze specialist zal zaken als isolatiewaarde van uw huis en afgiftesystemen bekijken en hierop een advies uitbrengen.

Welke verschillende soorten warmtepompen zijn er te koop?

In de markt onderscheiden we twee typen warmtepompen: lucht-warmtepompen en grondgebonden warmtepompen. Een Lucht-warmtepomp maakt gebruik van buitenlucht of ventilatielucht als brandstof voor het verwarmen van de woning. Grondgebonden warmtepompen maken gebruik van de warmte in de bodem of warmte in het (grond)water.

Kan ik een warmtepomp rechtstreeks bij LG aanschaffen?

LG levert niet direct aan particulieren, de warmtepompen worden via installateurs geleverd aan particulieren. LG heeft een netwerk aan installateurs welke een prijsopgave kunnen opmaken en een warmtepomp kunnen installeren.

Wie kan mijn warmtepomp installeren?

Door heel Nederland zijn installateurs opgeleid en getraind om met LG-apparatuur te werken.

Hoe vraag ik subsidie aan voor mijn warmtepomp?

Wanneer u een warmtepomp heeft aangeschaft, kunt u ISDE-subsidie aanvragen bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Er is in 2018 € 100 miljoen subsidie beschikbaar. U kunt tot maximaal 6 maanden na de aankoop van uw warmtepomp subsidie aanvragen. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort warmtepomp en de energieprestatie.

Is onderhoud aan mijn warmtepomp noodzakelijk?

Het is belangrijk om uw warmtepomp goed te onderhouden. U kunt het beste minimaal één keer per jaar onderhoud laten uitvoeren aan uw warmtepomp. U kunt hiervoor een onderhoudscontract afsluiten via uw installateur.

Welk koudemiddel wordt er in mijn warmtepomp gebruikt?

Als u een warmtepomp van LG heeft aangeschaft, bevat de warmtepomp het toekomstbestendige koudemiddel R32 of R410A.

Kan een warmtepomp in de winter het hele huis verwarmen?

Ja, een warmtepomp kan ook in de winter uw hele woning verwarmen, op voorwaarde dat u een warmtepomp aanschaft met de juiste capaciteit. Uw installateur kan doorgaans de benodigde capaciteit voor uw situatie berekenen. Zelfs onder het vriespunt heeft buitenlucht nog steeds energie. Lucht van -10°C is relatief koud, maar staat in contact met een veel kouder medium wel warmte af.

Wat voor vermogen heeft mijn warmtepomp nodig om mijn woning te verwarmen?

Hoeveel vermogen uw warmtepomp nodig heeft, is onder andere afhankelijk van het isolatieniveau en de grootte van uw woning. Maar er spelen nog tal van andere factoren een rol. U kunt het beste een EPC-berekening laten maken, hiermee wordt bepaald welke capaciteit er nodig is om uw woning te verwarmen. Uw installateur kan u hiermee verder helpen.

Moet ik mijn warmtepompboiler beschermen tegen de legionellabacterie?

Indien u een warmtepomp van LG heeft aangeschaft, hoeft u uw warmtepomp niet te beschermen tegen legionella. LG maakt gebruik van een automatisch anti-legionella systeem, dat de temperatuur in de boiler regelmatig naar 65 graden brengt, waardoor de legionellabacterie niet kan overleven.

Kan een warmtepomp ook koelen?

Ja een lucht-waterwarmtepomp kan uw woning naast verwarmen ook koelen.

Zijn er ook warmtepompen met een geïntegreerde boiler beschikbaar?

Ja, er bestaan inmiddels ook geïntegreerde warmtepompen, dit is de IWT-unit. Het voordeel van deze warmtepomp is dat hij, door de geïntegreerde boiler, minder ruimte in beslag neemt.

Hoe werkt een warmtepomp?

De bron die een warmtepomp gebruikt, bijvoorbeeld de lucht of grondwater, heeft een relatief lage temperatuur. Te laag om een woning mee te verwarmen. De buitenkant van de warmtepomp haalt warmte uit de lucht of uit de grond en verhoogt de temperatuur om zo de woning via het binnendeel van de warmtepomp te verwarmen.

Hierbij zijn twee natuurkundige principes van belang; verdampen en condenseren. In een warmtepomp bevindt zich een koudemiddel, deze vloeistof neemt energie op en staat die energie onder andere omstandigheden weer af. Het koudemiddel onttrekt dus warmte uit de buitenlucht. Ook wanneer de buitentemperatuur erg laag is kan een warmtepomp toch warmte uit de buitenlucht opnemen. Het koudemiddel beschikt namelijk over de eigenschap om al bij lage temperatuur te verdampen.

Het koudemiddel haalt de warmte dus uit de bron, verdampt onder lage druk en wordt vervolgens gasvormig. Dit gas wordt met behulp van een compressor in het buitendeel van de warmtepomp rondgepompt, waardoor de druk verder toeneemt en de temperatuur stijgt. Deze warmte wordt vervolgens gebruikt om, via een warmtewisselaar, een ruimte en/of water te verwarmen. Daarna wordt de druk in het warmtepompsysteem weer verlaagd, het koudemiddel wordt weer als vloeistof getransporteerd naar het buitendeel van de warmtepomp en de cyclus begint opnieuw.

Meer lezen over warmtepompen? Open de LG-warmtepomp whitepaper

Wat zijn de aanschafkosten van een warmtepomp?

De kosten van een warmtepomp lopen zeer uiteen, omdat er verschillende typen op de markt zijn. Warmtepompen die de buitenlucht als brandstof gebruiken om te verwarmen, zoals een lucht-water warmtepomp, kunt u aanschaffen vanaf € 5.000, dit is inclusief installatiekosten. Tot 2021 kunt u echter subsidie aanvragen voor de aanschaf van een warmtepomp, voor dit soort warmtepompen krijgt u minimaal € 1.600 subsidie.

Is mijn huis geschikt voor een warmtepomp?

Een warmtepomp functioneert voornamelijk in woningen die goed geïsoleerd zijn, omdat een warmtepomp werkt op basis van lage temperatuurverwarming. De meeste woningen die zijn gebouwd na het jaar 2000 zijn doorgaans voldoende geïsoleerd. Daarnaast is het belangrijk dat uw woning beschikt over vloerverwarming om de warmte geleidelijk af te geven. Als u geen vloerverwarming heeft, kunt u gebruik maken van speciale lage temperatuur radiotoren die warmte op een geleidelijke manier aan de woning afgeven.

Hoeveel verbruikt een warmtepomp?

Er zijn verschillende type warmtepompen. In dit voorbeeld zijn we uitgegaan van een 5kW warmtepomp, omdat dit het vaakst wordt toegepast voor een rijtjeshuis. Een 5kW WP verbruik is circa:

  • Elektriciteit voor ruimteverwarming = 800 kWh
  • Elektriciteit hulpenergie = 725 kWh
  • Totaal circa 2.725 kWh

*Dit is een indicatie. Het verbruik is sterk afhankelijk van de manier van gebruik en andere externe factoren. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

Welk formaat elektrische boiler heb ik nodig?

Indien u een warmtepomp aanschaft, heeft u ook een sanitair warmwatervat nodig voor het verwarmen van water. Er zijn verschillende formaten beschikbaar. Om te ontdekken welk formaat het beste bij uw woonsituatie past is een advies op maat nodig. Een gemiddeld huishouden heeft 200 a 300L nodig afhankelijk van de uitgangspunten en wensen.

Maakt een warmtepomp veel geluid?

De units van LG behoren tot de stilste units in de markt. Om daadwerkelijk het geluid te ervaren raden wij aan om een bezoek te brengen aan de showroom van een van onze geselecteerde partners om daar het geluid te ervaren van een opgestelde en werkende warmtepomp.

Op deze website maken we gebruik van cookies. Wilt u niet alle soorten cookies toestaan? Lees hier meer over onze cookies en stel uw voorkeuren in