Duurzame ambities vormen het startpunt bij LG

01-01-0001 | Leestijd: 4 minuten


Blog

Duurzame ambities vormen het startpunt bij LG

Duurzaamheid is een hot topic. Vanuit LG focussen we dan ook op het ontwikkelen van milieuvriendelijke en energiezuinige producten. Zo kunnen onze klanten energie besparen  zonder dat het klimaat hier onnodig onder lijdt. Onze energiebesparende technologie voldoet zowel aan de verwachtingen van onze klanten als aan de nationale regelgeving, waaronder de EU-richtlijnen voor ecologisch ontwerp.

LG heeft een aantal doelstellingen op het gebied van energiebesparing. Dit geldt niet alleen voor onze producten, we stellen namelijk ook gedetailleerde en technische strategieën op. Deze onderzoeken en ontwikkelen we verder om zo onze ambities op het gebied van energiebesparing te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn de energievoorziening en het energieverbruik van de producten verbeteren, het verminderen van het stand-by stroomverbruik en het energieverbruik beter monitoren en controleren.

 

Minder uitstoot van broeikasgassen

De uitstoot van broeikasgassen is een van de speerpunten in ons duurzaamheidsbeleid. Door producten lichter te maken, het gebruik van grondstoffen te verminderen en de energiebesparing te verbeteren zorgen we ervoor dat de uitstoot in elke fase van de levenscyclus van het product verminderd wordt. Om de uitstoot in de gebruiksfase te meten maken we onder andere gebruik van gegevens over het energieverbruik op basis van een analyse van de productgebruiksduur,- patronen in het gebruik en het stroomverbruik volgens het standaardgebruiksscenario van een product. We informeren klanten over de uitstoot van broeikasgassen en proberen hiermee niet alleen het bewustzijn onder consumenten te vergroten maar ook een koolstofarme consumptiecultuur te stimuleren.

In 2018 hebben we onze productrange die gebruik maakt van zeer efficiënte energietechnologie uitgebreid. Een doeltreffende maatregel om de uitstoot van broeikasgassen bij het productgebruik met ongeveer 55,54 miljoen ton te verminderen. Maar daar stopt onze ambitie niet! We blijven dit soort activiteiten uitvoeren om ook onze doelstellingen voor 2020 te realiseren.

 

Verbetering van materialen en structuur

Het milieuvriendelijker maken van onze producten start echter al vanaf de ontwikkelfase. In deze eerste fase proberen we continue materialen en structuren te verbeteren. Dit om producten beter en eenvoudiger in gebruik te maken, terwijl de omvang en het gewicht van de producten teruggebracht worden. Tegelijkertijd werken we samen met recyclingbedrijven om de recycleerbaarheid en demontage na gebruik te verbeteren. In 2018 hebben we bijvoorbeeld het materiaal voor een wasmachine gewijzigd (Mini Washer, modelnaam F4BC naar F4VC) om het gewicht met 1 kg te verminderen, waardoor het ongeveer 2% lichter is dan het bestaande model. Daarnaast is de structuur van de producten verbeterd om het aantal onderdelen met 1% te verminderen (van 247 naar 245). Dit versnelde de demontage en verbeterde de recyclebaarheid door 95,9% van alle onderdelen te uniformiseren. Voor de toekomst staat recycling van e-afval door de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten en verbetering van het ontwerp van de producten op stapel. Zo verminderen we de hoeveelheid afval en verbeteren we de recycleerbaarheid.

 

Gerecycled materiaal

LG gebruikt gerecycled materiaal voor een breed scala aan producten, waaronder airco’s, wasmachines, koelkasten, smartphones, TV's en monitoren. In 2018 gebruikte LG Electronics 11.030 ton gerecycled plastic materiaal, een stijging van 54,6% ten opzichte van het voorgaande jaar. De zoektocht naar alternatieve onderdelen en technologieën voor elk product blijft echter doorgaan. Om de toepassing van gerecycleerde materialen uit te breiden voeren we strenge tests uit op productstabiliteit en kwaliteitsbetrouwbaarheid. Dankzij milieuvriendelijke verpakkingen en het reduceren van afmetingen en gewicht van verpakkingen kunnen we de benodigde grondstoffen steeds verder terugdringen.

In 2012 hebben we onze 'Greener Packaging Design Guidelines' gepubliceerd. Deze richtlijnen werden in eerste instantie werden toegepast op verschillende productgroepen, waaronder mobiele telefoons en tv's. Sinds 2013 zijn ze echter van kracht op al onze producten. Daarnaast richten we ons sinds 2014 op verbeteringen in het verpakkingsontwerp door voor elke bedrijfssector doelstellingen vast te zetten voor het verminderen van het gewicht, het volume en de ruimte van de verpakkingen en door twee keer per jaar de beoogde resultaten te controleren. De milieuprestatieresultaten in 2018 lieten zien dat het gebruik van verpakkingsmaterialen en de verpakkingsruimte met respectievelijk 4,8% en 0,1% werd verminderd dankzij de toepassing van ontwerpverbeteringen in nieuwe modellen. Ook is het volume van een aanzienlijk aantal nieuwe producten met 1% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

 

Blijven innoveren

De afgelopen periode zijn er al flinke stappen gezet wat betreft verbeteringen in de bewustwording en uitstoot van broeikasgassen, energiebesparende technologieën in producten, en het terugdringen van materialen en verpakkingen. Echter blijven we onszelf uitdagen om te innoveren en zetten we onze milieuvriendelijke activiteiten met net zoveel energie voort.

 

Lees hier het complete Duurzaamheidsrapport.

 

Deel dit:

Ik heb het privacybeleid gelezen en goedgekeurd.

Op deze website maken we gebruik van cookies. Wilt u niet alle soorten cookies toestaan? Lees hier meer over onze cookies en stel uw voorkeuren in