Van installateur naar ambassadeur

08-05-2019 | Leestijd: 4 minuten


Blog

Van installateur naar ambassadeur

Service Manager Martin Pennings van LG Air Solutions en Technisch Manager Klimaattechniek Michel Kerst van Centercon verzorgen trainingen bij de LG Academy en het Centercon College. Dat de banken vol zitten, heeft alles te maken met de veranderende rol van installateurs. In dit interview gaan beide experts in op de kennis waarover een installateur dezer dagen moet beschikken en wat de gevolgen zijn als die kennis ontbreekt.

De tijd dat installateurs zich voornamelijk bezighielden met airconditioning en cv-ketels ligt ver achter ons. Tegenwoordig treedt de installateur veelal op als kennispartner. Daarvoor is stevige kennis vereist rondom warmtepompen en geïntegreerde klimaatsystemen maar ook rondom rendement, subsidiemogelijkheden (ISDE) en wet- en regelgeving (BENG). Door de energietransitie is duurzaamheid een ‘hot topic’ geworden waardoor consumenten meer willen weten en diepgaande vragen stellen over hun klimaatsystemen.

Volle schoolbanken

Installateurs moeten zich daarom steeds vaker laten bijscholen. LG en Centercon vonden het belangrijk om daarin ondersteuning te bieden en zijn gestart met het verzorgen van praktijktrainingen. Dat daar animo voor is, blijkt uit de grote hoeveelheid inschrijvingen.

De LG Academy zag acht jaar geleden het levenslicht, terwijl het Centercon College dit jaar is opgericht. Beiden schaven meerdere dagen per week aan het kennisniveau van tientallen monteurs, installateurs en werkvoorbereiders middels het geven van praktijkgerichte trainingen. Hierbij richt LG zich voornamelijk op de overdracht van productkennis terwijl de nadruk van Centercon ligt op de systemen.

Zoals gezegd verzorgen Martin en Michel de trainingen. De twee hebben zichtbaar plezier in het contact met monteurs en installateurs en het bijbrengen van kennis over klimaatsystemen. Ze kennen de producten van haver tot gort, zoveel is duidelijk. Ook hebben ze de gave om die kennis over te brengen. Dat is enorm belangrijk omdat bijvoorbeeld een warmtepomp niet optimaal functioneert wanneer de installateur niet over de juiste kennis bezit. Of, zoals Michel het verwoordt: “De installatie achter de warmtepomp laat de warmtepomp presteren.”

Hun gevoel bij het succes is tweeledig. Ze zijn natuurlijk blij met het feit dat geïnteresseerden in grote getalen naar de trainingen komen. In het gesprek is ook merkbaar dat ze genieten van het geven van de trainingen en het contact dat daarbij komt kijken. Tegelijkertijd beseffen ze dat het steeds moeilijker wordt voor installateurs om bij te blijven. Dit komt door veranderingen in de markt van de klimaatsystemen en het gebrek aan genoeg technisch personeel.

Water- of koeltechnische kennis

Dat de markt snel verandert, daar is iedereen het wel over eens. Martin: “Vroeger keek de koelmonteur naar het koeltechnische gedeelte en de W-monteur naar de watertechnische kant. Tegenwoordig moet je als installateur overal kennis van hebben, omdat een storing kan duiden op een water- of koeltechnisch probleem. Dat betekent dus dat installateurs zich moeten bekwamen in een hele andere tak van sport.”

Een grote uitdaging is bovendien dat installateurs het ontzettend druk hebben door het gebrek aan technisch personeel. Ze kiezen daarom voor het bedienen van de consument. Daardoor hebben ze niet alle tijd om zowel het water- als koeltechnische gedeelte onder de knie te krijgen. Michel erkent dat dit leidt tot onvoldoende kennis waardoor de warmtepomp niet altijd op de meest effectieve manier wordt geïnstalleerd. Het is dan niet raar dat de warmtepomp niet optimaal functioneert. Hierdoor loopt de energierekening onnodig op waardoor consumenten het vertrouwen in het product kunnen verliezen. Michel: “Bij een slechte installatie is de kans ook groter dat de warmtepomp problemen vertoont waardoor er meer nazorg nodig is. Dit neemt weer extra tijd in beslag waardoor je als het ware in een vicieuze cirkel belandt.”

Behalve de nieuwe technische ontwikkelingen is er ook nog de energietransitie. Ook dat zorgt er volgens Martin en Michel voor dat installateurs hun kennis moeten verbreden. Martin: “Subsidieregelingen, geluidseisen en vergunning. De installateur moet overal vanaf weten. Ik ontvang zelfs berichten dat installateurs de energietransitie moeten verdedigen.” Hoewel dat laatste niet officieel tot het takenpakket van de installateur behoort, is wel duidelijk waarom de kennis drastisch moet worden uitgebreid. Michel: “We zeggen dat de rol van de installateur verandert en dat ze steeds meer als kennispartner optreden, maar eigenlijk gaat het nog verder. Ze moeten regelmatig consumenten overtuigen en zijn dus eigenlijk gewoon ambassadeurs geworden.”

Deel dit:

Meer weten over onze producten?

Vul het contactformulier in voor meer informatie, we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.

We verwerken persoonsgegevens conform ons privacybeleid.

Op deze website maken we gebruik van cookies. Wilt u niet alle soorten cookies toestaan? Lees hier meer over onze cookies en stel uw voorkeuren in